Menu

DELTA 4000

12 kV systém pro diagnostiku izolací

Dokumenty o produktech
  • Systém pro měření ztrátového činitele tangens delta
  • Automatický i manuální provoz
  • Vysoká přesnost a opakovatelnost měření s účinným potlačením vlivu rušení
  • Lehká, odolná dvoudílná konstrukce
  • Nová, inteligentní interní teplotní korekce (přihlášena k patentování)
  • Nová, automatická detekce napěťové závislosti (přihlášena k patentování)

Přístroje řady DELTA4000 jsou plně automatické 12 kV systémy pro měření účiníku/ztrátového činitele (tangens delta), nebo jsou určené k hodnocení stavu elektrických izolací vysokonapěťových zařízení, jako jsou transformátory, průchodky, vypínače, kabely, bleskojistky a točivé stroje.

Řadu tvoří dvě sestavy:

 

  • DELTA4110 s externím počítačem (není součástí dodávky) se skládá z ovládacího modulu DELTA4100 a vysokonapěťového modulu DELTA4010,
  • DELTA4310 obsahuje zabudovaný počítač a skládá se z ovládacího modulu DELTA4300 a vysokonapěťového modulu DELTA4010.
Technical Documents
Technický návod
Case study: NB DFR on HV CVTs