Menu

VAX020

2 kV vysokonapěťový zesilovač

Dokumenty o produktech
  • Samostatný vysokonapěťový zesilovač, umožňující měřit kapacitu a ztrátový činitel při zkušebním napětí 2 kV
  • Spolehlivá a osvědčená metoda dielektrické spektroskopie (DFR/FDS), zaručující maximální kvalitu měření
  • Velký frekvenční rozsah od 0 do 1 kHz
  • Kompaktní rozměry, hmotnost < 5 kg

Zesilovač VAX020 umožňuje zvětšit rozsah zkušebních napětí systému IDAX z 200 V na 2 kV. Tím se zvýší schopnost provádět přesné měření v extrémních prostředích se silným rušením, například v rozvodnách stejnosměrného vysokého napětí.

Kromě měření kapacity a ztrátového činitele (účiníku) při 50/60 Hz, možno takto získat cenné informace o technickém stavu izolace jakéhokoliv vysokonapěťového zařízení měřením její dielektrických vlastností. Touto metodou je možno stanovit i obsah vlhkosti v izolačním oleji/papíře.

Technical Documents
Technický návod
Case Study on IDAX300 and VAX020