Menu

LTW315, LTW325 a LTW335

2-vodičové testery vypínací smyčky bez vybavení chrániče

Dokumenty o produktech
  • 2-vodičový tester vypínací smyčky bez vybavení chrániče
  • Měření při 50 V až 440 V
  • Testování v sítích 110 V s vyvedeným středem
  • Testování v instalacích kategorie CAT IV
  • Automatické spouštění testu
  • Rozlišení 0,01Ω

Tyto nové dvouvodičové testery vypínací smyčky Megger dokážou měřit impedanci vypínací smyčky v elektrickém obvodu pod napětím, t. j. aniž by bylo nutné odpojovat obvod od elektrické sítě. Nové přístroje řady LTW300 umožňují testovat vypínací smyčky dvouvodičovou metodou v širokém rozsahu napětí tak, aby nedošlo k vybavení proudových chráničů s citlivostí 30 mA.

Nové přístroje LTW300 nabízejí celou řadu funkcí, díky kterým je testování vypínacích smyček bezpečnější a snadnější.

Řada obsahuje tyto přístroje:

  • LTW315 - 2-vodičové měření impedance vypínací smyčky
  • LTW325 - 2-vodičové měření + maxZ + (R1 + R2)
  • LTW335 - 2-vodičové měření + maxZ + (R1 + R2) + přenos dat