Menu

SPG5-1000

Přenosný systém pro lokalizaci poruch kabelů, 5 kV, 1000 J

Dokumenty o produktech
  • Jednoduchá a spolehlivá předběžná lokalizace poruchy bez nežádoucího vlivu větvení sítě díky metodě ICEplus
  • Vysokoenergetické impulsy pro přesnou lokalizaci poruchy
  • Kompaktní a lehká konstrukce
  • Zkoušení až do 5 kV
  • Automatická detekce průrazného napětí
  • Přesná lokalizace poruchy pomocí integrovaného generátoru impulsů 0 - 2/4 kV s energií 1000 J
  • Pulsující DC napětí pro přesnou lokalizaci poruchy pláště kabelu

SPG5-1000 je přenosný multifunkční systém pro zkoušení kabelů s funkcemi pro stabilizaci poruch průrazem a pro předběžné a přesné lokalizování poruch v distribučních soustavách nízkého napětí.

Díky patentované metodě ICEplus má uživatel k dispozici velmi jednoduchý, ale účinný nástroj pro předběžné určení polohy poruchy, užitečný zejména v případě rozvětvených distribučních soustav nízkého napětí. Není třeba vyhodnocovat naměřené odrazy. Vzdálenost poruchy se přímo zobrazuje jako číselný údaj. Větvení sítě nemá vliv na měření.

Přístroj se ovládá pomocí integrovaného otočného ovladače a grafického LCD displeje, na kterém se zobrazují režimy a nastavovány parametry. Se systémem se snadno manipuluje, jeho obsluhu úspěšně zvládne i nekvalifikovaný uživatel a poskytuje maximální úroveň bezpečnosti.

Technical Documents
Technický návod
Power Cable Fault Locating Safety Notice