Menu

Řada 220000

Zkušební systém 70/120/160 kV DC

  • Nejlehčí dostupné provedení u vzduchem izolovaného vysokonapěťového modelu
  • Pokročilý výkon s dlouhodobou spolehlivostí zajištěný filtrovanou půlvlnnou rektifikací
  • Navrženo pro maximální bezpečnost obsluhy

Vysokonapěťové stejnosměrné dielektrické zkušební sady poskytují nejspolehlivější, přenosné zdroje stejnosměrného napětí pro kontrolu kvality elektrických silových kabelů, motorů, rozváděčů, izolátorů, transformátorů a kondenzátorů.

* Upozorňujeme, že analogové modely již nejsou k dispozici.