Menu

Systém pro testování venkovního vedení

Adaptér pro bezpečný provoz reflektometrů Teleflex na systémech nadzemního vedení

  • Snadné ovládání
  • Velmi dobré rozlišení v blízkém i dlouhém dosahu
  • Spolehlivě vybitá nebezpečná indukční napětí
  • Měřicí pulz až do 1 500 V na velké vzdálenosti
  • Pro vzdálenosti  až nad 2 000 km

Při použití společně s reflektometrem může zkušební systém pro nadzemní vedení zjistit  a lokalizovat změny impedance na odpojených venkovních vedeních všech napěťových úrovní. Tyto změny zahrnují zkraty, přerušení a přechodné podmínky. Systém se používá hlavně pro kontrolu nadzemních vedení před jejich opětovným zapnutím, aby nedošlo k poškození způsobenému vznikajícími přepěťovými vlnami a potenciálně fatálním problémům. Kontroly by měly být prováděny pravidelně, zejména za účelem zjištění jakýchkoli změn venkovních linek. Speciální konstrukce a zapínací systém eliminují rizika pro obsluhu a poškození zařízení způsobeným indukovaným napětím a proudem.