Menu

FRAX99, FRAX101 and FRAX150

Analyzátory frekvenční charakteristiky transformátorů

  • Největší dynamický rozsah a nejvyšší přesnost mezi konkurenty
  • Nejmenší a nejrobustnější analyzátor frekvenční charakteristiky na trhu
  • Splňuje všechny mezinárodní normy týkající se měření SFRA.
  • Software s pokročilými funkcemi pro analýzu dat a pomoc při rozhodování
  • Import dat z jiných analyzátorů frekvenční charakteristiky

Analyzátory frekvenční charakteristiky transformátorů (SFRA) řady FRAX dokážou odhalit potenciální mechanické a elektrické poruchy, které není možné zjistit jinými metodami. Velké energetické společnosti využívají metodu analýzy frekvenční charakteristiky již déle než desetiletí. Jednoduchým měřením možno zjistit jedinečnou charakteristiku konkrétního transformátoru. Srovnání naměřené charakteristiky s referenční charakteristikou dá přímou odpověď na otázku, zda jsou mechanické části transformátoru neporušené. Případné odchylky svědčí o geometrických a/nebo elektrických změnách v transformátoru.

Frax
Frax 2.5 Software
FRAX-2-5-v2379.zip
60,7 MB | 19. 11. 19