Menu

MTO300

Automatizovaný ohmmetr pro měření transformátorů se šesti vinutími

Dokumenty o produktech
  • Automatizované měření na 8 svorkách/6 vinutích
  • Metoda současné magnetizace jádra
  • Testování funkčnosti přepínačů odboček pod zátěží
  • Obsahuje funkci automatické demagnetizace.
  • Automatické vybíjení
  • Software Power DB (MTO330)

Přístroje řady MTO300 umožňují měřit odpor na transformátorech s osmi svorkami/šesti vinutími. Uživateli šetří čas tím, že dokáží měřit všech 6 standardních vinutí transformátoru, aniž by bylo během měření nutné propojovat měřící vodiče.

Přístroje řady MTO3xx využívají stejné měřící vodiče jako přístroje řady Megger TTR300. Uživatelé, kteří potřebují měřit převod transformátoru i odpor vinutí, tak mohou ušetřit čas i peníze, protože pro připojení k transformátoru jim stačí jen jedna souprava měřících vodičů.