Menu

KMK8

Můstkový TDR

  • Integrovaný reflektometr (TDR)
  • Aktivní můstek pro vysoce přesné měření R a C a lokalizaci poruch DC a AC
  • Měření metodou Graaf ve spojení s aktivní částí na opačném konci
  • Pasivní Wheatstonův můstek pro měření R a C a lokalizaci poruch DC a AC
  • Systém pro předběžné měření, rychlý test a měření kvality
  • Měření rušení
  • Varovný a informační systém
  • Dálkové ovládání pro ovládání elektronického spínače 

Lokátor kabelových poruch KMK 8 je malý ruční přístroj pro kvalitativní vyhodnocení, lokalizaci poruch a kvalifikaci existujících telekomunikačních kabelů.

KMK8 počítá z předem naprogramovaných nebo uživatelských specifikovaných parametrů kabelu a zadané nebo změřené teploty kabelu délky kabelů a vzdálenost k poruše.