Menu

Pil 8

Identifikátor fází a kabelů

Dokumenty o produktech
  • Bezúdržbové kleště
  • Vhodné pro všechny typy rozváděčů
  • Vyžaduje pouze jednu osobu
  • Nejjednodušší provoz
  • Absolutní bezpečná identifikace fází

Fázový identifikační systém PIL8 umožňuje rychlé a zvláště bezpečné určení fáze v místě montáže spojek během pokládání nebo oprav vysokonapěťových kabelů.

DIN VDE 0105 0100 část 2 (EN 50110-1) z října 1997, poz. 6.2.4.1 Téma 3 (strana 12) uvádí:

“... Pokud musí být zemnění nebo zkratování po dobu měření nebo zkoušek odstraněno, musí být přijata další vhodná bezpečnostní opatření. “

Taková bezpečnostní opatření vyžadují hodně úsilí a nejsou vždy praktická. PIL 8 vyžaduje, aby uzemnění nebo zkraty nebyly odstraněny. Naopak, toto uzemnění je nezbytnou součástí postupu, což znamená, že kabel musí být uzemněn a zkratován, aby systém pracoval s výsledkem, že test je absolutně bezpečný. Pro každou fázi je na uzemněném konci kabelu instalována odpovídající kleště vysílače a poté je ve fázi výběru každá fáze identifikována a označena.