Menu

TDS NT

Zkušební a diagnostický systém kabelů v jednom

  • Dva osvědčené tvary napěťových vln v jednom zařízení
  •  VLF napěťové zkoušky vyhovující požadavkům norem a současným měřením částečných výbojů
  • Nedestruktivní diagnostika čásečných výbojů prověřeným DAC napětím
  • 50 Hz Slope technologie (strmost růstu) pro přímé porovnání se síťovou frekvencí
  • Možnost zabudování do měřicích vozů nebo jako samostatný systém

Provozovatelé vn kabelů nyní mohou získat rychlejší a spolehlivější informace o jejich kvalitě a stavu. To je možné díky zcela nové technologii 50 Hz Slope. Poprvé je možné okamžitě zjistit poruchy v podzemních kabelech při vlastním měření částečných výbojů..

S technologií 50 Hz Slope je v jedné jednotce poprvé kombinována zkouška odolnosti (napěťová zkouška) s kosinus-obdélníkovým napětím VLF (VLF CR) a zároveň měřením výbojů s diagnostikou částečných výbojů  tlumeným střídavým napětím (DAC). To umožňuje efektivní a integrované řešení pro přesnou inventuru kabelové infrastruktury. Důležitá je zde skutečnost, že data měření č.v. získaná pomocí VLF CR nebo napětím DAC jsou srovnatelná s výsledky získanými při síťovém napětí 50/60 Hz. To usnadňuje spolehlivé rozhodování o opravách kabelů.

PD_Software
PD Detector Software for MV DAC30, TDS NT, TDM 45, PDS 62
setup-3-5-5.exe
111,9 MB | 18. 01. 21