Menu
Firma
Novinky
Analýza izolace motorů pomocí diagnostiky částečných výbojů

Analýza izolace motorů pomocí diagnostiky částečných výbojů

ET

Měření částečných výbojů a jejich analýza je účinná metoda sledování stavu izolačních systémů motorů a generátorů. Statorová izolace je do určité míry odolná vůči působení částečných výbojů, sledování  trendu a analýza obrazců fázového rozložení umožňuje porozumět vývoji stavu a také určit typ interní závady.
Přečtěte si náš článek v časopise Electrical Tester - Speciální vydání