Menu
Firma
Novinky
Tester MFT1845 nabízí novou Megger „TrueLoopTM“ technologii

Tester MFT1845 nabízí novou Megger „TrueLoopTM“ technologii

MFT1845 TrueLoopTM

Tato nová TrueLoopTM technologie je dostupná pouze u multifunkčního testeru Megger MFT1845

Jestliže používáte k měření impedance vypínací smyčky bez vybavení proudového chrániče běžný multifunkční tester instalací (MFT), obvykle měří po pevně danou dobu 15 sekund. To není příliš dlouho, avšak pokud výsledek neodpovídá vašemu očekávání – například z důvodu šumu v měřeném obvodu – můžete se rozhodnout udělat druhé měření „jen pro jistotu“, nebo dokonce třetí! V takovém případě by měření obvodu zabralo minimálně 45 sekund, ale pravděpodobně ještě více. A je tu i další problém: který z výsledků tří měření uvedete do revizní zprávy. Je velmi málo pravděpodobné, že by se shodovaly!

Musí existovat nějaký rychlejší a lepší způsob – a ten tu nyní skutečně je! Nedávno byl na trh uveden nový multifunkční tester – Megger MFT1845, který má integrovanou technologii „TrueLoopTM“.

Princip je jednoduchý: při měření impedance vypínací smyčky bez vybavení proudového chrániče tester ve skutečnosti provádí větší počet měření, ze kterých následně vypočítá výsledek zobrazený na displeji. Funkce určování spolehlivosti průběžně tato měření monitoruje a určuje, kdy se jedná o stabilní výsledek.

U obvodů s nízkými úrovněmi elektrického šumu může měření zabrat pouhých osm sekund, což představuje ve srovnání s 15 či více sekundami u konvenčních testerů výraznou časovou úsporu. U zašuměných obvodů může měření trvat o něco déle než 15 sekund, avšak stále je tu velká výhoda – správný výsledek máte ihned napoprvé.

Nikdy už nebudete muset provádět více testů, abyste se ujistili, že jste získali spolehlivý výsledek a nikdy se už nebudete muset rozhodovat, který z několika různých výsledků by se měl uvést do revizní zprávy. Takže ať už jsou obvody, na kterých pracujete, zašuměné více nebo vůbec, pomocí MFT1845 s funkcí „TrueLoopTM“ ušetříte drahocenný čas a zároveň zajistíte, že revizní zprávu můžete dokončit s vysokou mírou důvěry.

MĚŘENÍ IMPEDANCE VYPÍNACÍ SMYČKY A ŠUM

Proč jsou při měření impedance vypínací smyčky bez vybavení proudového chrániče u zašuměných obvodů někdy získány neočekávané výsledky? A co se s tím dá dělat? Abychom dokázali na tyto otázky odpovědět, musíme se nejprve obecně podívat na princip měření impedance vypínací smyčky bez vybavení proudového chrániče. V podstatě přístroj sleduje proud a napětí v měřeném obvodu a po přidání malé zátěže navíc hledá případné změny napájecího napětí. U většiny testerů impedance vypínací smyčky je tato zátěž navíc navržena tak, aby odebírala proud kolem 15 mA; nesmí to být více, protože jinak významně roste riziko vybavení proudového chrániče RCD nebo RCBO (s nadproudovou ochranou) v obvodu.

Z tohoto důvodu přístroj ve skutečnosti provádí více měření a zohledňuje přitom bod křivky napájecího napětí, ve kterém se jednotlivá měření provádí. Po předem nastavené době, obvykle 15 sekundách, přístroj všechna měření zprůměruje a výsledek zobrazí.

Tento princip měření funguje dobře za předpokladu, že křivku napájecího napětí tvoří hladká nedeformovaná sinusoida. Šum však vede ke zkreslení křivky napájecího napětí, ať už z důvodu harmonických nebo doplněním kladných či záporných špiček. Pokud se některé z měření kryje se zkreslením, může být měření nesprávné a jestliže se během 15sekundového intervalu měření vyskytne dostatečný počet nesprávných měření, bude jejich vliv na průměr, který přístroj zobrazí jako výsledek, velký.

Proto měření impedance vypínací smyčky bez vybavení proudového chrániče v zašuměných obvodech často poskytuje neočekávané výsledky, a z tohoto důvodu se také při opakování měření na těchto obvodech mohou výsledky výrazně lišit.

Co s tím lze udělat? Společnost Megger se tomuto problému v rámci výzkumu a vývoje intenzivně věnovala a výsledkem je nový multifunkční tester instalací MFT1845 vybavený inovativní funkcí „TrueLoopTM“ pro měření impedance vypínací smyčky bez vybavení proudového chrániče. Tento tester funguje podobně jako předchozí modely, tedy provádí během intervalu měření několikrát, ale přitom tato měření průběžně monitoruje a k jejich vyhodnocení využívá nový, unikátní algoritmus minimalizující dopady šumu.

Ve skutečnosti tester MFT1845 dokonce zobrazuje „TrueLoopTM“ – oblouk, jehož délka se zkracuje, jak přístroj postupně zvyšuje spolehlivost výsledku. Když se oblouk zkrátí na jediný segment, znamená to, že bylo dosaženo výsledku ve stanovených mezích přesnosti. V obvodech s nízkou mírou šumu to může zabrat pouhých 8 sekund. U zarušených obvodů s velkým šumem to může trvat více než obvyklých 15 sekund – ale je tu výrazná výhoda získání správného výsledku hned na první pokus.

Měření impedance smyčky bez vybavení proudového chrániče bylo vždy pro všechny, kdo měří elektrické instalace, velkým problémem z důvodu tendencí k nekonzistentním výsledkům. Tento problém byl nyní díky novému multifunkčnímu testeru instalací Megger MFT1845 s převratným algoritmem měření a novátorským indikátorem spolehlivosti vyřešen.

Více informací o MFT1845