Menu

VN stejnosměrný zdroj

Vysokonapěťový DC zdroj

  • Ovládání jedním tlačítkem na 5,7 ”barevném LCD displeji
  • Zkušební napětí až 800 kVDC
  • Zvlnění DC napětí < 3%
  • Automatické přepínání měřicího rozsahu
  • Motorový vypínač vybíjení
  • Volitelně je k dispozici vysoké napětí v obou polaritách

Společnost Megger nabízí DC zkušební vn zařízení pro širokou škálu napětí a aplikací. Zkušební sada HVDC je vysoce výkonný přenosný zkušební systém, který lze použít ke zkoušení všech druhů vysokonapěťových součástek v souladu s příslušnými předpisy týkajícími se generování napětí HVDC až 800 kV.