Menu

VLF CR-28, VLF CR-40 a VLF CR-60

VN zkušební zdroje s průběhem cosinus pravoúhlý

Dokumenty o produktech
  • VLF, DC a plášťové zkoušky v jednom zařízení
  • Přenosné díky 2 dílné konstrukci
  • Vysoká hodnota kapacity zkoušeného objektu
  • Integrovaný vybíjecí systém
  • Tvorba protokolů

Přenosné, vysoce výkonné a energeticky úsporné zkušební systémy VLF se používají pro napěťové zkoušky kabelů s kosinus-obdélníkovým napětím 0,1 Hz podle norem IEC / IEEE / CENELEC i PNE. V souladu s pokyny v těchto normách, musí být po každé instalaci nebo po opravách zkontrolována dielektrická pevnost kabelů a jejich spojů.

Zkušební systémy VLF od společnosti Megger zvládají vysoké zkušební kapacity a zároveň jsou stále kompaktní díky patentovanému tvaru napěťové vlny a recyklaci energie při změně polarity. Kromě zkoušek kabelů a plášťů mohou být také zkušební systémy použity pro přesné určení poruch pláště (v kombinaci se sondou  krokového napětí - volitelné příslušenství).

K dispozici jsou celkem tři přenosné systémy, každý s různou napěťovou hladinou (28, 40 a 60 kVeff)

Technical Documents
Technický návod
MeggerBook Cable Brochure
MeggerBook Cable & MeggerBook Report Edition
MeggerBook Report Edition Quick Guide
Quick_Guide_Report_Edition.pdf
809,3 KB | 20. 02. 20
MeggerBook Cable & MeggerBook Report Edition Software
 
The setup file below is suitable for the installation of both MeggerBook Cable (full version) and MeggerBook Report Edition (free limited version).
 
When started with a suitable license dongle plugged into the installation PC, the software starts as MeggerBook Cable which allows for easy and comprehensive data evaluation, data archiving, cable management and report creation. A personal quotation for a certain number of licenses can be requested here .
 
Without the required dongle the software starts as MeggerBook Report Edition which allows for seamless report creation and offers the same features as the full version while limiting the data storage options as follows:
 

•  Measurements, analyses and reports are not permanently stored in the database

•  While cable import and storage are not limited, a maximum of 5 cables can be created using the cable editor  of the Report Edition

 

At this time, the software can handle the measurement and test data of the following Megger devices:

 

Test vans:            Centrix, Centrix City, Compact City, R30, Variant

Test systems:     VLF Sine Wave 45 / 62, VLF CR 40/60, TDS 40/60

TDRs:                     Teleflex VX(-P), Teleflex SX

 

Note for test systems VLF Sine Wave 45 and VLF Sine Wave 62:

 

Data of these test systems can only be imported into the software, if the test systems is equipped with firmware version 3.14 or higher.

 

Setup-MeggerBook-2-5-5.zip
58,9 MB | 04. 08. 20