Menu

VLF CR-60HP a VLF CR-80

VN zkušební zdroje s průběhem cosinus pravoúhlý

Dokumenty o produktech
  • Vysoký zkušební výkon bez redukce frekvence
  • Pro délky kabelů až 20 km při maximálním napětí
  • Žádné polarizační efekty jako u DC napětí
  • Tvorba protokolů
  • Detekce průrazu
  • Měření svodového proudu

Výkonný zkušební systém VLF 0,1 Hz s rekuperací energie pro zkoušení kabelů  napětím kosinus pravoúhlý podle norem VDE, IEC, IEEE i PNE.

V souladu s většinou norem musí být kabely a jejich spoje po instalaci nebo opravách otestovány. Zkušební systém  VLF CR 60 kV může být použit ke zkoušení kabelů s provozním napětím až 36 kV. Systém se skládá z řídicí jednotky a VN jednotky. Vysoká zkušební kapacita 6,5 ​​μF umožňuje současné zkoušení všech tří fází. Pozitivní i negativní DC zkoušky včetně připojeného rozvaděče může být prováděno i v DC režimu.

Tento zkušební systém VLF CR 60 kV lze použít jako samostatný systém i jako součást zkušebního systému měřicích vozů.