Menu

HPG50-H, HPG70-H, HPG80-H a HPG110-H

VN zkušební zdroj stejnosměrného a střídavého napětí

Dokumenty o produktech
  • HPG 50-H, AC zkoušky do 35 kVRMS / DC zkoušky do 50 kV
  • HPG 70 / 80-H, AC zkoušky do 50 / 58 kVRMS / DC zkoušky do 70 / 80 kV
  • HPG 110-H, AC zkoušky do 78 kVRMS / DC zkoušky do 110 kV

Vysokonapěťové zkušební zdroje HPG 50 až 110-H jsou vhodné pro zkoušky střídavým napětím (35 až 78 kVRMS) a také pro stejnosměrné zkoušky až do 110 kV. Zkušební systémy HPG se skládají ze dvou samostatných jednotek: řídicí jednotky a jednotky vysokého napětí. Toto oddělení umožňuje obsluze používat zkušební sadu na místě bez jakýchkoli komplikací. Typické oblasti použití:

  • Zkoušení kabelů
  • Zkoušení rozváděčů
  • Zkoušení proudových transformátorů
  • Zkoušení vn zařízení