Menu

HPG50-D, HPG70-D a HPG80-D

VN zkušební zdroj stejnosměrného a střídavého napětí

Dokumenty o produktech
  • HPG 50-D, AC zkoušky do 35 kVRMS/ DC zkoušky do 100 kV
  • HPG 80-D, AC zkoušky do 58 kVRMS / DC zkoušky do 70 / 160 kV

Vysokonapěťové zkušební zdroje HPG 50-D až 80-D jsou vhodné pro zkoušky vysokým napětím 50 Hz a také pro zkoušky stejnosměrným napětím. Stejnosměrné napětí je generováno pomocí zdvojovače napětí. Zkušební systémy HPG se skládají ze dvou samostatných jednotek: řídicí jednotky a jednotky vysokého napětí. Toto oddělení umožňuje obsluze používat zkušební sadu na místě bez jakýchkoliv komplikací. Typické oblasti použití:

  • Zkoušky kabelů
  • Zkoušky rozváděčů
  • Zkoušky proudových transformátorů
  • Zkoušky vn zařízení