Menu

BALTO Compact

DC Proudový generátor

  • Ergonomický design
  • Pohonné jednotky: měniče proudu DC / DC - mezinárodně patentované
  • Narůst proudu podle norem IEC
  • Aktuální rychlost růstu lze nastavit
Kompaktní systém BALTO byl vyvinut za účelem generování a aplikace velmi vysokých a přesných stejnosměrných testovacích proudů za účelem provádění funkčních testů na vysokorychlostních stejnosměrných vypínačích. Problémů, které se vyskytují během testování vysokorychlostních stejnosměrných vypínačů, se často obávají pracovníci servisu a údržby, zejména pokud jde o kontrolu a úpravu mezních hodnot.
 
BALTO Compact byl vyvinut speciálně pro testování stejnosměrných vysokorychlostních vypínačů na kolejových vozidlech, tramvajích a primární infrastruktuře. Je také vhodný pro palubní údržbu v námořních aplikacích. Zvláštní pozornost byla věnována hmotnosti a velikosti této kompaktní verze, což vedlo k ergonomickému designu, který umožňuje použití v malých prostorech.
Technical Documents
Technický návod
Preventive maintenance of rolling stock