Menu

Baker EXP4000

Dynamický analyzátor točivých strojů

 • Monitoruje a vyhodnocuje podmínky v  „strojovém systému“, které ovlivňují zdraví a výkonnost motoru v systému
 • Vyhodnocuje kvalitu napájení motoru
 • Zjišťuje ukazatele výkonnosti motorů
 • Sleduje množství a stav zatížení motoru
 • Možnosti připojení přístroje: u rozváděčové skříně, u přístrojové skříně, uvnitř skříně řízení motoru (MCC), mimo MCC (vyžaduje Baker EP1000 (dynamic motor link))
 • Designed for rugged site use in tight spaces typical of industrial environments
 • Napájení ze sítě nebo bateriový provoz
 • Vizuální potvrzení integrity motoru
 • Usnadňuje průzkum účinnosti celého systému
 • Opereční systém Microsoft Windows 7

Analyzátor Baker EXP4000 je výkonný nástroj, určený pro použití v provozu, pro analýzu motoru běžícího při normálním zatížení. Sleduje více typů dat a identifikuje trendy, které naznačují potenciální problémy. Měří napětí a proud a pak vypočítává řadu parametrů, včetně kvality, výkonu, stavu rotorových tyčí, % zatížení, % provozní účinnosti, průměrné hodnoty točivého momentu, zvlnění točivého momentu s proměnlivostí v rámci procesu, monitorování spouštěcích přechodových jevů (napětí, proud a točivý moment) a mnohem více.

Analyzátor EXP4000 umožňuje analýzu základních příčin, počínaje oddělením mechanických a elektrických problémů, které mohou být přítomny v systému motor-stroj. Monitorováním mnoha různých parametrů a použitím pokročilých softwarových algoritmů je EXP4000 navržen tak, aby určil problémy napříč celým systémem, včetně těch s napájením, frekvenčními měniči, motory a zatížením připojeným k na motoru. Mezi příklady širokého rozsahu problémů, které může odhalit, patří:

 • špatné nastavení na odbočkách napájecího transformátoru, špatně distribuovaných jednofázových zátěžích, přetížených (saturovaných) napájecích transformátorech, nadměrných měničích frekvence na nízkonapěťových sběrnicích, nadměrných neharmonických frekvencích na frelvenčních měničích, chybějících liniových induktorech na aplikacích frekvenčních měničů a chybějících nebo otevřených výkonových kompenzačních kondenzátorech
 • termální přetížení motorů
 • problémy spojené s proudy
 • zlomené tyče rotoru, mechanické problémy, přechodné přetížení, mechanické nerovnováhy spolu s problémy s ložisky a problémy zatížení, jako je kavitace

Baker EP1000 Dynamic Motor Link je volitelné příslušenství, které je instalováno trvale uvnitř řídicí skříně motoru (MCC) a které poskytuje nízkonapěťový připojovací port na dvířkách skříně. Technik může jednoduše připojit EXP4000 k tomuto portu bez nutnosti otevírat skříň nebo vypínat motor. To poskytuje zřejmé výhody v oblasti bezpečnosti, jakož i lepší pohodlí a produktivitu tam, kde je třeba monitorovat velký počet motorů.

Díky použití analyzátoru Baker EXP4000 spolu se statickými  analyzátory, jako je Baker AWA-IV, mají pracovníci údržby k dispozici prostředky, které minimalizují neočekávané poruchy a zároveň maximalizují dobu provozu motorů a strojů, které řídí.

Technical Documents
DC4000

The DC4000 is an analysis module for the EXP4000 series analyzer for analysis and documentation of DC machines. 

EP1000 Calibration Software

The EP calibration utility software can be downloaded and used to calibrate EP products.  

Surveyor EXP-AC for the EXP4000

The EXP4000 software (now branded Surveyor EXP-AC) is available for download. 

T4000 

The T4000 is a torque module for EXP4000 series dynamic analyzers. It enables users to obtain conclusive evidence of problems through torque analysis. 

VFD4000

The VFD4000 is a variable-frequency drive module for the EXP4000 series of dynamic analyzers. It shows how frequency, speed, torque and voltage level vary with respect to time, enabling identification of transient overloading of the motor by the VFD.