Menu

DCM305E

Ampérmetr na měření unikajících proudů

Dokumenty o produktech
  • 0.001 mA rozlišení
  • Rozsah měření střídavého proudu až do 100 A.
  • zobrazování TRMS 
  • Spodní pásmová propust pro vylepšení stability čtení naměřených hodnot
  • Automaticky zmrazí důležité hodnoty na displeji
  • 40 mm čelist
  • Analogové zobrazení bargrafu pro analýzu trendu

DCM305E je ideální pro identifikaci a měření svodového proudu v obvodu, kde neočekávaně vypíná RCD. Naměřený výsledek umožňuje rychlé určení, zda je přítomný svodový proud příliš velký, což způsobuje vypnutí RCD, nebo zda je samotný RCD nadměrně citlivý nebo vadný.

DCM305E je speciálně navržený pro kontrolu svodových proudů, efektivní a vysoce všestranný nástroj. Má šest rozsahů 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 60 A, 100 A s minimálním rozlišením 0,001 mA v rozsahu 6 mA. Jeho horní rozsah také umožňuje měření TRMS střídavého proudu až do 100 A.

Navíc, tento bezkontaktní ampérmetr značně zlepšuje měření na obvodech s harmonickým / elektrickým šumem na kabelech, a to pomocí nízkofrekvenčního filtru 50/60 Hz.

Bezpečnost je pro firmu Megger mimořádně důležitá a vzhledem k tomu DCM305E překračuje nejnovější bezpečnostní standardy IEC1010-2-32 a požadavky EMC, prostřednictvím řady bezpečnostních prvků, které vám poskytují bezpečnější pracovní prostředí.

Další klíčové funkce zahrnují funkci "Držení údajů", která pomáhá při měřeních, ve kterých je problém s přístupností nebo nedostatečným osvětlením, a funkcí automatického vypnutí, která prodlužuje životnost baterie.