Menu

Akce

26 března
Úvod do problematiky částečných výbojů

Částečné výboje (č.v.) jsou jedním z prvních příznaků zhoršujícího se stavu izolačního systému a mohou vést k nákladným opravám nebo dokonce k selhání zařízení vysokého a velmi vysokého napětí. Aktivita č.v. je běžná v zařízeních vn a vvn a proto je důležité detekovat a měřit závažnost přítomných signálů č.v. Preventivní diagnostické postupy zahrnující měření č.v. mohou vést k včasné detekci zhoršující se kvality izolace a k posouzení kvality nově vyrobených, instalovaných nebo opravených aktiv.