Menu

TDM45

Výkonný zkušební a diagnostický systém vn kabelů

Dokumenty o produktech
  • Zkoušky kabelů, diagnostika kabelů a plášťové zkoušky v jednom zařízení
  • Umožňuje standardní výkonné napěťové zkoušky VLF při 0,1 Hz (5 µF @ 40 kVrms).
  • Interní tanDelta měření s automatickou interpretací výsledků
  • Diagnostika částečných výbojů pomocí VLF sinusové vlny, tlumeného DAC napětí nebo 50/60 Hz SLOPE technologií (CR)
  • Možnost zabudování do měřicích vozů nebo jako samostatný mobilní systém

Řada TDM 45 je revolučním průlomem ve zkoušení a diagnostice VN kabelů. Patentovaná koncepce se zaměřuje na zvyšující se potřebu veřejných služeb v oblasti používání zkušebních a měřicích zařízení na základě typu aplikace.

Modulární koncepce umožňuje technikům individuálně sestavit jednotku na základě typu úlohy, kterou je třeba provést. Pokud např. musí být provedeny jen napěťové zkoušky krátkých kabelů, pak je zapotřebí pouze jeden modul. Je-li součástí úkolu také provedení diagnostiky částečných výbojů, je nutný i idalší modul.

Technical Documents
Technický návod
TDM45 series
PD_Software
PD Detector Software for MV DAC30, TDS NT, TDM 45, PDS 62
setup-3-5-5.exe
111,9 MB | 18. 01. 21