Menu

VN Tester 25 kV

Vysokonapěťový zdroj

Dokumenty o produktech
  • DC a izolační zkoušky kabelů (nevhodné pro plastové kabely!), spojek, elektrických zařízení
  • Vysoká flexibilita díky vestavěné baterii
  • Interní vybíjecí mechanismus

VN Tester 25 kV je vysokonapěťový generátor s proměnným záporným DC výstupním napětím 0 - 25 kV. Stav zkoušeného objektu s ohledem na elektrickou pevnost a kvalitu izolace může být stanoven na základě odečtení hodnot pro výstupní napětí a proud. Díky své malé velikosti a vnitřní baterii je tento zkušební systém ideální pro zkušební podmínky, kde není k dispozici externí zdroj napájení.