Menu

HVDC200, HVDC400, HVDC650 a HVDC800

Zkušební zdroje vysokého napětí

Dokumenty o produktech
  • Skvělá mobilita
  • Jednoduchý a bezpečný provoz
  • Ochrana tepelného přetížení
  • Vybíjecí spínač

Vysokonapěťové zdroje HVDC200, HVDC400, HVDC650 a HVDC800 jsou efektivní, mobilní systémy pro zkoušení vysokonapěťových kabelů, kabelových systémů a jiných prvků a instalací pomocí DC stejnosměrého napětí do 200 kV, 400 kV, 650 kV, respektive 800 kV. Soupravy jsou vhodné jak pro instalaci do měřících vozů, tak pro zkoušení na místě jako stacionární zkušební souprava. Prostorové oddělení provozních a vysokonapěťových jednotek umožňuje provozovat soupravy mimo bezprostředně nebezpečnou oblast. Jejich modulární struktura umožňuje snadné sestavení na místě a umožňuje přizpůsobení měřicím úkolům.

Zdroje jsou primárně určeny pro energetické společnosti, kabelové společnosti a výrobce kabelů pro zkoušky stejnosměrným napětí. Díky svému zkratu odolnému výstupnímu obvodu a vysokému výkonu jsou vhodné pro použití v místě poruchy jako propalovací jednotka pro úpravu vysoko impedančních a přerušovaných poruch kabelů.