Menu

PVS100i

Identifikátor fází

  • Přehledné určení fází vzhledem k referenční fázi
  • Využívání synchronizace podle GPS a sítě GSM při určování fází
  • Možnost offline měření bez datového spojení s dodatečnou synchronizací
  • Jednoduché zadávání korekce podle vektorových skupin transformátorů
  • Spolehlivé fungování na všech napěťových úrovních

This product is now obsolete.

Přesná identifikace jednotlivých fázových vodičů v oblasti distribuce elektrické energie je nezbytnou podmínkou pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrické sítě. To se týká všech úrovní napětí, od nízkonapěťových distribučních sítí až po vysokonapěťové přenosové vedení.

Identifikace nebo ověřování fází se vyžaduje při určování rozložení zatížení jednotlivých fází, při přidělování fází pro staré nebo nové instalace a před přepojováním v zájmu prevence škod a výpadků. Pomocí přístroje PVS100 pro identifikaci fází možno zvýšit bezpečnost distribuce elektrické energie a předcházet nehodám.