Menu

NIM1000

Tester impedance

Dokumenty o produktech
  • Vysoký zkušební proud až do 1000 A
  • 1 i 3f měření
  • Měření síťové impedance až do 10. harmonické
  • Zobrazení všech měřených parametrů
  • Měření splňuje podmínky DIN EN 61557-3; VDE 0413-3

S testovacím proudem do 1 kA měří NIM1000 impedanci fázových a neutrálních vodičů až do 10. harmonické. Odhaluje zátěžové a neutrální poruchy, detekuje špatné kontakty a neviditelné problémy. Je také užitečný pro měření impedance zemní smyčky v blízkosti zdroje napájení.