Menu

PSI700A

Indikátor sledu fází

Dokumenty o produktech
  • Indikátor sledu fází
  • jednoduché používání
  • Indikace napětí na fázích A, B a C

Megger PSI700A je robustní, ale lehký přístroj pro určování sledu fází v třífázové soustavě. Navíc dokáže odhalit odpojenou fázi.

Přístroj PSI700A se jednoduše používá. Stačí připojit tři měřící vodiče k vodičům třífázové soustavy a okamžitě se rozsvítí příslušná kontrolka, signalizující sled fází ABC (ve směru hodinových ručiček) nebo CBA (proti směru hodinových ručiček). Přítomnost napětí na všech fázích signalizuje svit tří kontrolek. Pokud je některá fáze odpojena, rozsvítí se pouze kontrolka identifikující odpojenou fázi.