Menu

IDAX322

Analyzátor izolace

  • Nejmodernější vysokonapěťový analyzátor dielektrické frekvenční odezvy (DFR) přizpůsobený pro zkoušky výkonových transformátorů, průchodek a mnoha dalších objektů v terénu
  • Přístroj a příslušenství určené pro nejnáročnější polní podmínky.
  • Napětí 2 kV peak a kapacita 50 mA - ideální pro objekty s nízkou kapacitou, jako jsou průchodky a přístrojové transformátory.
  • Nejlepší hardware a specifikace pro nejpřesnější výsledky
  • Snadno použitelný software s hodnocením podle norem a více jak 25 let zkušeností v terénu s technologií DFR.
  • Nejmodernější Megger algoritmus individuální teplotní korekce a vyhodnocení účiníku/disipačního faktoru/tan delta při 1 Hz.

IDAX 322 je vysokonapěťový diagnostický přístroj pro analýzu izolace založený na metodě DFR (dielektrická frekvenční odezva), známé také jako FDS (spektroskopie ve frekvenční doméně). DFR je měřicí technika, při které se měří kapacita a ztráty (ztrátový činitel / tangens delta nebo účiník) na více frekvencích, aby se posoudil stav izolace měřených objektů, jako jsou výkonové transformátory, průchodky a přístrojové transformátory. Technologie DFR je zavedený testovací postup v laboratořích, který byl inovativním úsilím společnosti Megger přizpůsoben pro použití v terénu v řadě přístrojů IDAX.

U těchto typů měřených objektů problémy nejčastěji nejsou viditelné za podmínek, za kterých je snadné provádět diagnostické zkoušky (obvykle při okolní teplotě a frekvenci sítě), ale spíše se vyvíjejí při vyšších teplotách nebo blíže k provozním limitům objektů. Základem pro měření DFR je především skutečnost, že hodnota tangens deltaže je funkcí geometrie izolačního systému, vedlejších produktů stárnutí, vlhkosti, možné vodivosti izolační kapaliny, frekvence a teploty. S využitím znalostí těchto vztahů lze snáze provést hodnocení ve frekvenční doméně než v mnohem obtížněji zvládnutelné teplotní doméně.

IDAX
IDAX Software
IDAXInstall-5-3-39.exe
63,9 MB | 24. 10. 22