Menu

SPI225

Inteligentní systém pro primární testy

Dokumenty o produktech
  • Výstupní proud až do 2000 A
  • Nejmenší systém pro primární testy ve své třídě
  • První systém na trhu, který eliminuje potřebu regulace proudu pomocí autotransformátoru
  • Stabilizace výstupního proudu
  • Systém určený k výchozím revizím rozvoden, vypínačů, proudových transformátorů a testování uzemňovacích sítí a ochran
  • Software obsahuje časové charakteristiky tisíců typů vypínačů

SPI225 je systém pro primární testy s velkým výstupním proudem. Je vhodný pro všechny druhy testů, při kterých je potřeba velký proud, jako například testování nadproudových ochran a vypínačů v rozvodnách, testování ochran proti přetížení motorů nebo testování proudových transformátorů.

Systém SPI je PRVNÍ testovací systém s velkým výstupním proudem, který uživateli umožňuje předem zadat požadovanou hodnotu výstupního proudu, kterou pak systém SPI bude během samotného testu automaticky udržovat. Tím se eliminuje vliv ohřátí testovaného objektu působením velkého proudu ještě před samotným testem. Systém SPI má navíc jedinečnou schopnost spínat výstupní proud vždy při přechodu nulou při jakékoliv zátěži díky automatické regulaci úhlu sepnutí. Tím se eliminuje stejnosměrný offset bez ohledu na typ vypínače, takže uživatel nemusí stanovovat a upravovat úhel sepnutí pro různé zátěže a typy vypínačů.

Všechny systémy SPI jsou plně automatizované, ale nabízejí i možnost manuální obsluhy. Ovládací rozhraní Smart Touch View Interface (STVI) umožňuje ovládat systém manuálně, ale také provádět automatizované testy. Systém SPI je možné ovládat i pomocí počítače, co umožňuje provádět plně automatické testování včetně generování protokolů o testech.