Menu

LTC135

Zdroj na zkoušky přepínače odboček pod zátěží

Dokumenty o produktech
  • Měření odporu vinutí
  • Měření dynamických odporů (DRM)
  • Časovač sekvencí přepnutí
  • Měření přechodových odporů

LTC135 je příslušenství analyzátorů vypínačů pro testování přepínačů odboček pod zátěží, které poskytuje měřicí proudy pro měření.

Přepínač odboček pod zátěží je jedinou pohyblivou částí připojenou k vinutím transformátoru. Vyjmutí transformátoru ze systému ke zkoumání interního problému s přepínačem odboček je nákladná záležitost; Proto je v zájmu každého provozovatele provést posouzení stavu přepínačů odboček, aby se pomohlo odhalit vývojové chyby v ranné fázi.

LTC135 je navržen pro použití s ​​následujícími přístroji Megger:

EGIL TM1600/MA61 TM1700 TM1800

Spolu s analyzátorem vypínačů (CBA) se stává testovacím nzařízením pro provádění dynamických měření na přepínačích odboček.

Jednotka může být také použita pro měření odporu vinutí a dalších aplikací, kde je vyžadován signál stejnosměrného proudu. Jedná se o napájecí zdroj určený pro testování  induktivních zátěží stejnosměrným proudem s funkcí pro vybití vinutí transformátoru po dokončení zkoušky.