Menu

BGFT

Lokátor zemních spojení v IT soustavách

  • Jednoduchá lokalizace zemních spojení v soustavách s izolovanou zemí
  • Funguje i v prostředí s vysokou úrovní elektrického rušení.
  • Zjednodušuje lokalizaci díky identifikaci charakteristiky poruchy (resistivní, kapacitní)

Přístroj pro lokalizaci zemních spojení slouží pro identifikaci, vytrasování a lokalizaci zemních spojení v DC soustavách s izolovanou zemí (IT). Je vysoce účinný zejména v prostředí s vysokou úrovní rušení, protože je možné přizpůsobovat úroveň testovacího signálu.

Dva rozsahy přístroje BGFT zaručují bezpečnost v oblasti nízkoohmových zemních spojení a zároveň možnost lokalizovat i poruchy s vysokou impedancí.

Použití lokátoru BGFT urychluje lokalizaci poruch díky možnosti lokalizace za provozu, bez nutnosti zkusmého vypínání. To představuje velkou výhodu v průmyslových aplikacích, kde je nepřetržitý provoz nejvyšší prioritou.