Menu

LDE800

Prodloužení rozsahu na velké vzdálenosti pro všechny aplikace

Dokumenty o produktech
  • Zvýšení rozsahu pro reflektometry
  • Vysoké impulzní napětí minimalizuje omezení vzdálenosti, odporu a útlumu při měření odrazu
  • Korekce amplitudy závislá na vzdálenosti kompenzuje útlum kabelu jakéhokoli typu
  • Nastavitelné filtrování eliminuje většinu rušivých efektů a zkreslení
  • Externí kompenzace poskytuje nejlepší možnou kompenzaci

LDE 800 funguje jako doplněk k reflektometrům (TDR) pro měření kabelů s extrémními fyzickými podmínkami včetně nadměrných délek, vysokého útlumu a odporu, velmi nízké nebo vysoké impedance a dalších obtížně překonatelných hodnot. Místo použití interního generátoru impulsů reflektometrů má LDE 800 vlastní výkonné měřicí impulsy, které jsou měřeny reflektometrem v pasivním přechodném režimu.