Menu

CHM

Měřič výšky vedení

  • Výrazné zkrácení měření
  • Bezpečná metoda měření
  • Jednoduchá obsluha
  • Ruční přenosný měřící přístroj
  • Nevyžaduje kalibraci ani údržbu.
  • Žádný fyzický kontakt s kabely nebo vodiči
  • Měří výšku až šesti nadzemních vedení.

Ultrazvukové měřiče výšky vedení řady CHM umožňují určit výšku až šesti nadzemních kabelů a vodičů. Tyto přístroje splňují specifické požadavky pro měření výšky vedení až do 23 m. Zatím co přístroje CHM600 (kat. č. 659600) a CHM600E (kat. č. 659600E) jsou určeny především k měření výšky silových vedení, model CHM2000 je určený k měření výšky telekomunikačních vedení.

Měřiče výšky vedení generují krátké zvukové impulzy pomocí měniče s kónickým zvukovodem. Mikroprocesor v přístroji počítá čas uplynulý od vyslání zvukového impulsu do příchodu odražené vlny od kabelu. Výsledky měření se mohou zobrazovat ve stopách a palcích nebo v metrech. Výsledný údaj však přístroj může zobrazit až po odměření teploty vzduchu, protože rychlost šíření zvuku se mění přibližně o 0,2 procenta na jeden stupeň Celsia.

Aktuální teplota vzduchu se měří pomocí teplotního snímače na přední straně přístroje. Tento údaj se odešle do mikroprocesoru, který ho zahrne do výpočtu. Přístroj poté zobrazí zjištěnou vzdálenost v metrech nebo ve stopách a palcích, podle toho, jaké jednotky uživatel zvolil.