Menu

MFT1800

MFT1800

Dokumenty o produktech
  • Testování proudových chráničů typu B pro solární systémy a testování 3-fázových proudových chráničů pro průmyslové aplikace
  • Měření odporu zemničů s možností volby 3-pólového měření, 3-pólového měření metodou ART (Attached Rod Technique), 2-pólového měření nebo měření bez pomocných sond
  • Sledování obrácení polarity a korekce při měřeních pod napětím
  • Indikace sledu fází při testování točivých strojů
  • Testování kontinuity s automatickým obracením polarity a možností volby testovacího proudu 200 mA nebo 15 mA
  • Ukládání dat v interní paměti a přenos přes Bluetooth®

Řada MFT1800 zahrnuje 3 přístroje pro testování elektrických instalací nízkého napětí podle požadavků normy IEC 60364 a všech odvozených norem. Umožňují provádět všechny zkoušky, které jsou potřebné při revizích průmyslových, podnikových a domovních pevných elektrických instalací.

MFT1815 - základní tester, který možno bezpečně použít v instalacích kategorie CAT IV. Nabízí funkce pro testování kontinuity při proudu 200 mA, 2-vodičové testování vypínacích smyček bez vybavení proudového chrániče. Zobrazuje odpor smyčky, poruchový proud a naměřenou frekvenci. Má největší, nejjasnější a nejpřehlednější displej na trhu.

MFT1825 - nejoblíbenější z této řady testerů. Nabízí všechny výhody modelu MFT1815 a navíc umožňuje provádět 3-pólové a 2-pólové měření zemničů, testovat kontinuitu při 15 mA, automaticky testovat proudové chrániče, zjišťovat sled fází, testovat programovatelné a 3-fázové proudové chrániče a měřit proud pomocí kleští (volitelné příslušenství ).

MFT1835 - Nejsofistikovanější z této řady testerů instalací umožňuje navíc testovat proudové chrániče typu B, provádět 3-pólové měření zemničů metodou ART (Attached Rod Technique) a měření bez pomocných sond. Umožňuje přenášet naměřené údaje a má dobíjecí baterie.