Menu

SFX32 a SFX40

Systémy na lokalizaci poruch kabelů 32 (40) kV, 1750 (2000) J

Dokumenty o produktech
  • Bezpečné a rychlé vyhledání poruchy s nejnovější technologií Teleflex SX
  • Vysoká rázovací energie pro efektivní dohledání místa poruchy
  • Obsahuje několik metod lokalizace kabelových poruch
  • DC zkoušky až do 40 kV, integrovány metody ARM, ICE a Decay
  • Ovládání pomocí VGA displeje a otočného ovladače jedním tlačítkem
  • Vysoká rázovací energie pro akustické dohledávání 1000 J nebo volitelně 2000 J
  • Rárovací stupně pro vn kabely 0 až 12.5 nebo 25 kV nebo 0 až 16 nebo 32 kV
  • Rárovací stupně pro nn kabely 0 až 3 nebo 6 kV nebo 0 až 4 nebo 8 kV
  • Integrovaný bezpečnostní obvod

Surgeflex 32 je mobilní systém prozkoušení a lokalizaci poruch na nízkonapěťových a vysoko napěťových kabelech. Výkonná ARM  metoda (Arc Reflection) se používá pro předměření vysokoohmových poruch do 32 kV. V případě požadavku na úpravu poruch je možné krátkodobé propalování na všech úrovních napětí.

SFX 40 je mobilní, multifunkční systém pro zkoušení, předměření, lokalizaci a konverzi kabelových poruch v sítích nízkého a vysokého napětí.

Systém je přímo řízen přes CAN Bus připojeným Teleflexem SX nebo přes integrovaný ovládací panel PLC. Všechny funkce systému lze snadno provádět pomocí otočného ovladače. Systém podporuje snadné a přehledné ovládání i pro nezkušené uživatele.