Menu

BVM, BVM300 a BVM600

Monitor napětí baterií

  • Automatizace měření napětí baterií při kapacitních testech
  • Rozšiřitelnost až na 120 modulů prostřednictvím řetězového zapojení
  • Vysoká přesnost a stabilita měření jsou zárukou přesnosti shromažďovaných údajů
  • Spolupracuje se softwarem TORKEL Win a softwarem PowerDB pro správu výsledků testů
  • Velký napěťový rozsah
  • Jednoduché zapojení a uvedení do provozu

BVM je zařízení pro měření napětí baterií za účelem kapacitního testování velkých průmyslových baterií a bateriových průmyslových bank, používaných v UPS systémech rozvoden, telekomunikačních a datových center. V kombinaci se zátěžovým testerem, jako např. zařízení TORKEL a testovacím a vyhodnocovacím softwarem, jako jsou PowerDB a TORKEL Win, umožňuje BVM provádět plně automatizované testování bateriových bank, v souladu s IEC standardy. Takové testování zároveň vyhovuje ERC/FERCE požadavkům.

BVM je navržený v modulární formě, kde jeden modul BVM je použitý na každou testovanou baterii nebo “ jar” řetězec baterií. Jednotlivé moduly BVM jsou vzájemně propojeny do řetězce a umožňují tak jednoduchou a ekonomicky nenáročnou možnost rozšiřitelnosti pro účely testování bateriových bank, od malých až po velké.