Menu

Tester motorů a směru otáčení

Tester motorů a směru otáčení

Dokumenty o produktech
  • Kompletní testování sledu fází a směru otáčení motoru v jednom přístroji
  • Zajištění správného připojení fází na základě jediného jednoduchého testu
  • Odolný a přenosný tester
  • Doplňkové zkoušky polarity a kontinuity

Díky testeru otáčení motorů a sledu fází může elektrotechnik nebo pracovník údržby zjistit směr otáčení instalovaného motoru a definitivně připojit a zaizolovat jeho svorky, aniž by musel motor nejprve pokusně připojit k elektrické síti. Tento tester tedy eliminuje potřebu experimentálního připojování, které může být časově náročné, nákladné a relativně nebezpečné, zvláště pokud jde o několik velkých vysokonapěťových motorů.

Navíc v případě některých typů pohonů by se nikdy nemělo dovolit, aby nastalo otáčení nesprávným směrem. V takových případech může pokusné připojení - s padesátiprocentním rizikem nesprávného připojení - způsobit vážné škody.

Tři vodiče na levé straně testeru slouží k připojení k svorkám motoru, jehož směr otáčení chceme zjistit.

Vodiče A a C jsou připojeny přes pojistky, které zajišťují ochranu v případě náhodného připojení těchto vodičů k obvodu pod napětím. Tyto standardní pojistky jsou vloženy v panelových držácích, které usnadňují jejich výměnu.

Tři vodiče na pravé straně testeru slouží k přímému připojení k střídavé elektrické síti pod napětím až do 600 voltů kvůli zjištění sledu fází. Pomocí čtyřpolohového přepínače možno zvolit požadovaný druh testu - zjišťování sledu fází v síti, zjišťování směru otáčení motoru a zjišťování polarity transformátoru. Po přepnutí přepínače do příslušné polohy pro testování směru otáčení motoru nebo zjišťování polarity transformátoru se do obvodu zapojí baterie velikosti D. V poloze OFF jsou přístroj i baterie odpojeny od všech obvodů.

Tlačítko, zapojené do série s baterií, slouží k rozpojení obvodu během testování polarity transformátoru.

Baterie se dá jednoduše vyměnit, protože je vložena v panelovém držáku s víčkem, které se otevírá pomocí mince. Jednosměrný ampérmetr s nulou uprostřed ukazuje správný nebo nesprávný směr otáčení nebo polaritu podle toho, zda se ručička vychýlí doprava nebo doleva. Nulovou polohu ampérmetru možno korigovat pomocí příslušného otočného knoflíku.