Menu

MFT1741

Multifunkční tester instalací s měřením spolehlivosti testu smyčky

Dokumenty o produktech
  • Vylepšená technologie měření impedance smyčky bez vypnutí
  • Analýza spolehlivosti měření  (přihlášeno k patentu)
  • Úplné jednofázové a třífázové testování instalace
  • 10 mA až 1 A jedno a třífázové testování proudových chráničů
  • Jednoduchý barevně odlišený výběr testu
  • Oboustranný provoz

Multifunkční tester MFT1741 byl navržen pro testování nízkonapěťových elektrických instalací, zejména v místech, která trpí vysokým elektrickým šumem. Poskytuje všechny zkoušky požadované k dokončení nezbytné elektrické revize pro průmyslové, komerční a domácí instalace pevných vodičů.

Překonání problému měření impedance bez vypínání smyčky je doplněno  „měřiením spolehlivosti“. Protože hodnoty impedance smyčky mohou být dramaticky ovlivněny šumem obvodu, přístroj zobrazuje stupeň spolehlivosti přesnosti měření impedance smyčky. Pomocí digitálního ARC k indikaci analytického procesu je měření nepřetržitě sledováno a upravováno, což má za následek vylepšený a opakovatelný výsledek testu.

MFT1741 nabízí širokou škálu zkušebních funkcí určených pro všechny testy elektrické instalace a ověřování scénářů nízkého napětí v budovách a testování rozvodů. MFT1741 je IEC 61010 CAT IV 300 V dimenzovaný pro bezpečné připojení kdekoli v síti NN na jednofázových a třífázových systémech.