Menu

VF3

Detektor AC napětí

Dokumenty o produktech
  • bezkontaktní detekce AC napětí
  • Automatický zvukový varovný bzučák
  • Bright red voltage indicator in tip
  • Ultra jasná LED baterka

Detektor napětí Megger VF3 je kompaktní přístroj ve tvaru pera, který identifikuje přítomnost střídavého napětí od 90 V do 600 V při 50 nebo 60 Hz. Napětí je kapacitně detekováno, signalizováno na VF3 osvětlením jasně červené LED umístěné uvnitř bílé nylonové špičky. VF3 má další funkci zvukového výstražného zařízení ovládaného současně s červenou LED.

VF3 obsahuje baterku. Prodloužení životnosti baterie je dosaženo použitím jasně bílé LED.

Aplikace


VF3 lze použít k identifikaci přítomnosti střídavého napětí na zásuvkách, vypínačích, jističích, pojistkách, svítidlech, vodičích a kabelech. Může identifikovat přerušení vodičů trasováním podél kabelu od zdroje k bodu, kde již nesvítí indikátor; a také identifikovat spálenou pojistku v obvodu.