Menu

OTD Oil Tan Delta

Souprava na testovaní tangens delta olejů

 • Plně automatizované standardní a uživatelem definované testy - Podporuje všechny mezinárodní standardy
 • Integrované systémy pro vytápění a chlazení zkušebních buněk
 • Efektivní plnění oleje a integrované automatické vypouštění oleje
 • Inovativní zkušební buňka IEC 60247 - snadná montáž a čištění
 • Uloží až 50 záznamů s možností exportu do PC
 • Kompaktní a lehký (22 kg)

Oil Tan Delta (OTD) je laboratorní přístroj, který měří tangens delta, odpor a relativní permitivitu izolačních kapalin. Tyto zkoušky poskytují širší představu o celkové kvalitě izolačního oleje a ukazují, zda došlo k jeho kontaminaci. Společnost Megger vyvinula funkce OTD tak, aby zajistila maximální produktivitu v laboratořích. 

Indukční ohřívač řízený mikroprocesorem znamená, že v buňce je stejnoměrná teplota, v souladu s IEC 60247. Ventilátor, určený pro chlazení efektivně zrychluje dobu chlazení buňky. Přístroj má rozsah měření teploty 10 až 110 ºC s přesností ± 1 ºC. Může být nastaveno předehřívání před provedením testování. Automatické zařízení na vypouštění oleje usnadňuje manipulaci - není nutno přemísťovat celou nádobu.

Bezpečnost uživatelů je prvořadá, s ohledem na to společnost Megger navrhla nezávislé a dvojité redundantní vysokonapěťové obvody. Pokud z nějakého důvodu musí uživatel test zrušit, lze to provést stisknutím libovolného tlačítka, okamžitým ukončením testu a vypnutím vysokého napětí.

Konstrukce součástí buňky maximalizuje rychlost plnění oleje, ale minimalizuje turbulenci v proudu oleje a eliminuje zachycení vzduchu. Je velice snadné buňku sestavit a rozebrat.

Pomocí nástroje pro kontrolu kalibrace můžete provést rychlou kontrolu měření, abyste ověřili měření Tangens Delta, Měření odporu a Permitivity. Služba servisu na místě autorizovaným servisním střediskem pro kalibraci poskytuje příležitost přizpůsobit měření v případě potřeby a minimalizovat prostoje.

Zkušební sady OTD jsou dodávány s šestnácti předem nainstalovanými zkušebními sekvencemi, které podporují řadu mezinárodních standardů.

 • IEC 60247:2004;
 • IEC 61620:1998;
 • ASTM D924-08; 
 • ASTM D1169:2002;
 • BS 5737:1979;
 • JIS C2101:1999; 
 • VDE 0380-2:2005_01;
 • IS 6262:1971;
 • IS 6103:1971;

Přístroj může také uložit až 6 dalších uživatelsky definovaných vlastních testovacích sekvencí. Software Megger pro správu aktiv a dat, Power DB Lite, je dodáván bez dodatečných nákladů a poskytuje vynikající nástroj pro stahování a tisk výsledků.


Díky snadno použitelnému rozhraní, rychlé tabulkové navigaci a rychlému zadávání textu pomocí klávesnice ve stylu telefonu pomocí klávesnice je vše velice jednoduché.