Menu

Baker NetEP

Systém on-line analýzy motorů a generátorů

  • Monitoruje motorové systémy z hlediska případného zhoršení výkonu, špatné kvality energie a nepříznivého zatížení
  • Postaveno na osvědčených technologiích dynamického analyzátoru Baker EXP4000
  • Obsahuje proprietární mechanismy sběru dat, které jsou spojeny se standardizovanými počítačovými servery a síťovými technologiemi
  • Funguje s jednoduchým připojením pro měření napětí na napěťovou sběrnici (až 7 různých napěťových sběrnic na jednu jednotku NetEP), pro každý motor jsou monitorovány snímače proudu
  • Průběžně monitoruje a analyzuje více než 120 elektrických parametrů až na 32 motorech, porovnává výsledky s uživatelsky definovanými prahovými hodnotami a generuje upozornění, pokud jsou tyto prahové limity překročeny
  • K dispozici jsou dva způsoby sběru dat: kvality energie (získaná každých deset sekund) a časové průběhy (získávaná jednou za hodinu)
  • Sleduje cykly zapnutí / vypnutí motoru, určuje nesoulady zatížení a identifikuje jakékoli nepříznivé kmity nebo přetížení zátěže
  • Generuje upozornění na faktory prostředí, jako je nadměrné teplo při provozu daného motoru
  • Umožňuje komunikaci klíčových kritických aktiv organizace v případě, že selhávají nebo mají problém, který by mohl vést k selhání nebo prostojům
  • OS Microsoft Windows 10

NetEP je trvale instalované, plně automatizované řešení pro monitorování strojového systému. Neustále získává údaje o zdraví a výkonu elektrických motorů a systémů točivých strojů v provozu. Díky systému Baker NetEP mohou odborníci na údržbu bezpečně shromažďovat údaje o výkonu kritických motorů nepřetržitě, 365 dní v roce. Mohou sledovat stav motorů a vybavení, které řídí, z pohodlí a bezpečnosti centrální kanceláře. Systém pomáhá snižovat nákladné neplánované prostoje poskytováním informací, které zlepšují rozhodování a plánování údržby. Displej přidruženého softwaru NetEP jasně ukazuje motory v kritickém stavu.

NetEP přesahuje možnosti přenosné měřicí techniky poskytováním časové osy trendových informací, které maximalizují pohled na zdraví a výkon motorického systému. Odborníci na údržbu mohou pomocí systému NetEP monitorovat výkon motorového systému prakticky kdekoli na světě pomocí počítače a webového rozhraní systému. Servisní organizace motorů nyní mohou nabídnout vzdálené elektrické a mechanické monitorování kritických strojů jejich zákazníků.

Surveyor NetEP 

Surveyor NetEP automatically compares collected data from the Baker NetEP to user-defined parameters. These indicate the condition of a monitored machine. For access to downloads of Surveyor NetEP 1.3.0 or NetEP Device Client 1.3.0, please send a request to: baker.tech-support@megger.com