Menu

PD LOC

Lokalizátor částečných výbojů v trase kabelu

Dokumenty o produktech
  • Fóliová klávesnice s LED diodami pro výběr šířky impulzu
  • Impulzní vazební spojky 42 a 64 mm
  • 24 hodin provozu s jedním nabitím baterie
  • Hodnocení identické s předměřením pomocí TDR
  • Možnost identifikace kabelu

Systém PD LOC řeší problém s dohledáním místa částečných výbojů kombinovaných kabelů (XLPE / PILC) a výbojů ve spojkách jednožilových kabelů. Přesné umístění spojek není obecně známo a tyto spojky nelze lokalizovat pomocí akustických metod.

 

Systém má impulsní vysílač, který používá indukční vazební člen k injektování signálu do kabelu.

 

Přijímací a vyhodnocovací jednotka sestává ze vstupního zesilovače pro zpracování signálu a řídicí jednotky. Vizualizace polohy vysílače dálkového systému se provádí pomocí reflektomimetru TDR T30-E PD v samostatném menu pomocí přídavné funkce softwaru.