Menu

SFX12 a SFX16

Přenosné systémy pro lokalizaci poruch kabelů 12 kV , 1100 J a 16 kV, 2000 J

Dokumenty o produktech
  • Bezpečné a rychlé vyhledání poruchy s nejnovější technologií Teleflex SX
  • Vysoká rázovací energie pro efektivní dohledání poruchy
  • Obsahuje různé metody lokalizace poruch kabelů

Jednotka Surgeflex je mobilní systém pro zkoušení a lokalizaci poruch na nízkonapěťových a vysoko napěťových kabelech. Výkonná metoda ARM® (Arc Reflection Method) se používá k předměření poruch s vysokým odporem. Kondicionování poruch je možné propalováním.

Technical Documents
Technický návod
Power Cable Fault Locating Safety Notice