Menu

INGVAR

Přenosný proudový zdroj pro primární testy do 5000 A

  • Nejvyspělejší systém pro primární testy, který zjednodušuje výchozí revize všech typů rozvoden a proudových transformátorů, testování uzemňovacích sítí, vypínačů atd.
  • Výstupní proud až 5000 A
  • Dva moduly přibližně po 20 kg, které se jednodušeji přenášejí
  • Jedinečná funkce I/30 umožňuje přednastavit proud s použitím malého proudu, a tím předejít zahřátí měřeného objektu a znehodnocení naměřených hodnot.

Tento výkonný testovací systém je určený k provádění primárních zkoušek ochran a vypínačů. Možno jej použít i k měření převodu proudových transformátorů a pro jiné aplikace, ve kterých je potřebný regulovatelný zdroj velkého proudu.

Systém se skládá z ovládacího modulu a proudového modulu. Oba moduly systému INGVAR jsou přenosné a možno je rychle sestavit a zapojit.

Ovládací modul nabízí množství vyspělých funkcí.Nnapříklad jeho výkonná měřící sekce dokáže zobrazovat převod transformátoru, čas, napětí a proud. Druhý vstupní kanál je možno používat k měření jiného proudu nebo napětí. Na displeji se zobrazují naměřené a vypočtené hodnoty převodu proudového transformátoru, impedance, výkonu, účiníku (cos ?) a fázového úhlu. Proud a napětí je možné zobrazit jako procento jmenovité hodnoty. Rychle reagující funkce Hold umožňuje podržet na digitálním displeji hodnotu při měření krátce trvajícího jevu, když vstup „stop“ zaregistruje přítomnost ovládacího napětí nebo sepnutí kontaktu, když testovaný objekt přeruší tok proudu, nebo když se vypne přívod proudu.