Menu

SDRM202

Příslušenství pro statické a dynamické měření odporu pro řadu TM

Dokumenty o produktech
  • Umožňuje měřit odpor kontaktů vypínačů
  • Malé rozměry a hmotnost
  • Možno provádět mnoho operací s krátkými čekacími intervaly.

SDRM202 je příslušenství pro přístroje TM1800 a TM1700. Modul SDRM202 možno používat i jako doplněk přístroje EGIL vybaveného volitelným prvkem SDRM v kombinaci se softwarem CABA Win verze R03A nebo vyšší, ačkoliv v tomto případě doporučujeme používat jednokanálový modul SDRM201.

Modul SDRM201 je určený ke statickému i dynamickému měření odporu (SRM a DRM) na vysokonapěťových vypínačích nebo jiných prvcích s malým odporem. V kombinaci s přístrojem TM1800 nebo TM1700 umožňuje měřit nejen proud, ale i úbytek napětí na kontaktech vypínače. Měřící modul pak může vypočítat průběh odporu v čase.

Modul SDRM202 obsahuje proudové vodiče a kabelový adaptér SDRM, dostupný ve třech verzích, pro přístroje TM1800, TM1700 a EGIL. Kabelový adaptér SDRM je krabička s integrovanými kabely pro propojení modulu SDRM202 s přístrojem TM1800, TM1700 nebo EGIL.