Menu

SDRM201

Příslušenství pro statické/dynamické měření odporu pro

Dokumenty o produktech
  • Umožňuje měřit odpor kontaktů vypínačů
  • Malé rozměry a hmotnost
  • Možno provádět mnoho operací s krátkými čekacími intervaly.

SDRM201 je příslušenství pro přístroj EGIL. Přístroj EGIL musí být vybavený volitelným prvkem SDRM, přičemž je potřebný software CABA Win verze R03A nebo vyšší.

Modul SDRM201 je určený ke statickému i dynamickému měření odporu (SRM a DRM) na vysokonapěťových vypínačích nebo jiných prvcích s malým odporem. V kombinaci s přístrojem EGIL umožňuje měřit nejen proud, ale i úbytek napětí na kontaktech vypínače. Měřící modul pak může vypočítat průběh odporu v čase.

Systém sestává z modulu SDRM201 s proudovými vodiči a kabelového adaptéru SDRM. Kabelový adaptér SDRM je krabička s integrovanými kabely pro propojení modulu SDRM201 s přístrojem EGIL.