Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

 

Vítejte v oznámení o ochraně soukromí společnosti Megger Group.

Společnost Megger respektuje vaše soukromí a zavázala se chránit vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vás informuje o tom, jak se staráme o vaše osobní údaje, když navštěvujete naše webové stránky (bez ohledu na to, odkud jste je navštívili) a informovali vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás zákon chrání.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je poskytováno ve vrstveném formátu, abyste mohli kliknout na konkrétní oblasti uvedené níže. Případně si můžete stáhnout PDF verzi zásad zde. Pro pochopení významu některých výrazů používaných v tomto oznámení o ochraně soukromí použijte také slovníček pojmů.

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE A KDO JSME

2. ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME O VÁS

3. JAK SE SHROMAŽĎUJÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

4. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

5. ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6. MEZINÁRODNÍ TRANSFERY

7. BEZPEČNOST ÚDAJŮ

8. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

9. VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

10. SLOVNÍČEK POJMŮ

 

1. Důležité informace a kdo jsme

 

Účel tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, jak společnost Megger shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje prostřednictvím vašeho používání těchto webových stránek, včetně veškerých údajů, které můžete poskytnout prostřednictvím tohoto webu, když se přihlásíte do našeho informačního bulletinu, zakoupíte produkt nebo službu nebo se zúčastníte soutěže.

Tato webová stránka není určena dětem a vědomě neshromažďujeme údaje týkající se dětí.

Je důležité, abyste si přečetli toto oznámení o ochraně osobních údajů společně s jakýmikoli jinými oznámeními o ochraně osobních údajů nebo oznámení o spravedlivém zpracování, které můžeme poskytnout při konkrétních příležitostech, když shromažďujeme nebo zpracováváme osobní údaje o vás, abyste si plně uvědomovali, jak a proč používáme vaše údaje. Toto oznámení o ochraně osobních údajů doplňuje ostatní oznámení a není určeno k jejich nahrazení.

Správce

Společnost Megger se skládá z různých právnických osob. Toto oznámení o ochraně osobních údajů je vydáno jménem skupiny Megger, takže když uvedeme v tomto oznámení o ochraně osobních údajů „Megger“, „my“, „nás“ nebo „naše“, mluvíme o příslušné společnosti v Megger Group odpovědné za zpracování vašich údajů. Která entita bude správcem vašich údajů vám dáme vědět při zakoupení produktu nebo služby u nás. Společnost Megger Group Limited je odpovědná za tuto webovou stránku.

Máme oddělení ochrany osobních údajů zodpovědné za dohled nad otázkami týkajícími se tohoto oznámení o ochraně soukromí. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, včetně případných žádostí o uplatnění vašich zákonných práv, kontaktujte nás pomocí níže uvedených podrobností.
Kontaktní údaje

Naše kontaktní údaje jsou:

Úplný název právnické osoby:  Megger Group Limited

Emailová adresa:  Meggerdataprivacy@megger.com

Poštovní adresa:  Megger CZ s.r.o., Budečská 1010/18, 120 00 Praha 2

Změny v oznámení o ochraně soukromí a vaše povinnost informovat nás o změnách

Tato verze byla naposledy aktualizována 30. dubna 2018.

Je důležité, aby osobní údaje, které máme o vás, byly přesné a aktuální. Informujte nás, pokud se během vašeho vztahu s námi vaše osobní údaje změní.

Odkazy třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby, pluginy a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto připojení můžete třetím stranám umožnit shromažďování nebo sdílení údajů o vás. Tyto webové stránky třetích stran nekontrolujeme a nezodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opustíte naše webové stránky, doporučujeme si přečíst oznámení o ochraně soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

 

2. Údaje, které shromažďujeme o vás

 

Osobní data nebo osobní údaje znamenají veškeré informace o jednotlivci, ze kterých může být tato osoba identifikována. Nezahrnují údaje, kde byla odstraněna totožnost (anonymní údaje).
Můžeme sbírat, používat, ukládat a převádět různé druhy osobních údajů o vás, které jsme seskupili takto:

 • Identifikační údaje zahrnují, bez omezení, jméno, rodné příjmení, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, rodinný stav, titul, datum narození a pohlaví.
 • Kontaktní údaje zahrnují mimo jiné fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
 • Finanční údaje zahrnují, ale nejsou omezeny na údaje o bankovním účtu a platební kartě.
 • Údaje o transakcích zahrnují, ale neomezují se pouze na podrobnosti o platbách vůči vám a z dalších podrobností o produktech a službách, které jste od nás zakoupili.
 • Technické údaje zahrnují adresu IP, vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a umístění, typy a verze plug-in prohlížeče, operační systém a platformu a další technologie v zařízeních, na této webové stránce.
 • Údaje o profilu zahrnují, mimo jiné, vaše uživatelské jméno a heslo, nákupy nebo objednávky, které jste provedli, vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu a reakce na průzkumy. 
 • Údaje o použití zahrnují, ale neomezují se na informace o tom, jak používáte naše webové stránky, produkty a služby.
 • Marketingové a komunikační údaje zahrnují [vaše preference při přijímání marketingu od nás a našich třetích stran a vaše komunikační preference].

Také shromažďujeme, používáme a sdílíme agregované údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje za jakýmkoli účelem. Agregované údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale nejsou považovány za osobní údaje v zákoně, neboť tyto údaje neodhalují  přímo nebo nepřímo vaši totožnost. Můžeme například shromáždit údaje o použití a vypočítat procento uživatelů, kteří přistupují k určité funkci webové stránky. Pokud však spojujeme nebo propojíme agregované údaje s osobními údaji, abychom je mohli přímo či nepřímo identifikovat, považujeme kombinovaná data za osobní údaje, které budou použity v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Nebudeme o vás shromažďovat žádné zvláštní kategorie osobních údajů (to zahrnuje podrobnosti o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborových organizacích, informace o vašem zdraví a genetické a biometrické údaje). Neshromažďujeme ani informace o odsouzeních a trestných činech.

Pokud neposkytnete osobní údaje

Pokud potřebujeme shromažďovat osobní údaje zákonem nebo na základě smluvních podmínek, které máme s vámi a vy neposkytnete tyto údaje na vyžádání, nemusíme být schopni splnit smlouvu, kterou máme nebo se snažíme s vámi uzavřít (například vám poskytnout zboží nebo služby). V tomto případě možná budeme muset zrušit výrobek nebo službu, kterou máte u nás, ale v takovém případě vás budeme informovat.

 

3. Jak se shromažďují vaše osobní údaje?

 

Pro shromažďování údajů od vás a o vás používáme různé metody, mimo jiné prostřednictvím:

 • Přímé interakce. Můžete nám poskytnout vaše identifikační, kontaktní a finanční údaje vyplněním formulářů nebo nám odpovídajícím způsobem zasláním poštou, telefonem, e-mailem nebo jiným způsobem. To zahrnuje osobní údaje, které poskytnete, když:
 • požádáte o naše produkty nebo služby;
 • si vytvoříte účet na našich webových stránkách;
 • se přihlásíte k našim zprávám nebo jiným publikacím;
 • nás požádáte o marketingové materiály, které vám budou zaslány;
 • se zúčastníte soutěže, propagace nebo průzkumu; nebo
 • nám poskytněte nějakou zpětnou vazbu.
 • Automatizované technologie nebo interakce. Při interakci s našimi webovými stránkami můžeme automaticky shromažďovat Technické údaje o vašem zařízení, aktivitách procházení a vzorcích. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, protokolů serverů a dalších podobných technologií. Můžeme také získat Technické údaje o vás, pokud navštívíte jiné weby používající naše soubory cookie. Další podrobnosti naleznete v našich zásadách týkajících se cookie.
 • Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje. Můžeme obdržet osobní údaje o vás od různých třetích stran a veřejných zdrojů, jak je uvedeno níže:
 • Technické údaje od těchto stran:
  1. poskytovatelé analytických služeb, jako je Google se sídlem mimo EU;
  2. reklamní sítě se sídlem v rámci nebo mimo EU; a
  3. poskytovatelé vyhledávacích informací se sídlem v rámci nebo mimo EU.
 • Kontaktní, finanční a transakční údaje od poskytovatelů technických, platebních a doručovatelských služeb se sídlem v rámci nebo mimo EU.
 • Identifikační a kontaktní údaje od zprostředkovatelů údajů nebo agregátorů se sídlem v rámci nebo mimo EU.
 • Identifikační a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů, jako je např.obchodní rejstřík nebo volební rejstřík v EU.

 

4. Jak používáme vaše osobní údaje

 

Vaše osobní údaje použijeme pouze tehdy, když nám to zákon dovoluje. Nejčastěji použijeme vaše osobní údaje za následujících okolností:

Typy zákonných základů, na které se budeme spoléhat při zpracování vašich osobních údajů, jsou podrobněji uvedeny níže.
Obecně se nespoléháme na souhlas jako právní základ pro zpracování vašich osobních údajů jinde než ve vztahu k zasílání informací o přímém marketingu třetí stranou prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zasíláním marketingových materiálů tím, že nás kontaktujete

Cíle, pro které použijeme vaše osobní údaje

Níže uvádíme ve formátu tabulky popis všech způsobů, jakými hodláme používat vaše osobní údaje, a o které právní základy se při tom budeme opírat. Také jsme, tam, kde je to vhodné, určili, jaké jsou naše oprávněné zájmy.

Všimněte si, že můžeme vaše osobní údaje zpracovávat na více než jednom zákonném základě v závislosti na konkrétním účelu, pro který používáme vaše data. Prosím, kontaktujte nás, pokud potřebujete podrobnosti o konkrétním právním základu, na který se spoléháme, abychom zpracovali vaše osobní údaje, pokud je v tabulce uveden více než jeden důvod.


Účel/činnost

Typ údajů

Zákonný základ pro zpracování včetně základu oprávněného zájmu

Chcete-li se zaregistrovat jako nový zákazník nebo dodavatel

(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje

Vykonání smlouvy s vámi

Zpracování a doručení objednávky zahrnující:
(a) Správa plateb a poplatků
(b) Vymáhaní peněz, které nám dlužíte

(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje
(c) Finanční údaje
(d) Údaje o transakcích
(e) Marketingové a komunikační údaje

(a) Plnění smlouvy s vámi
(b) Nezbytné pro naše legitimní zájmy (vymáhání dluhů vůči nám)

Spravování našeho vztahu s vámi, které bude zahrnovat:
(a) Oznamování změn našich podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů
(b) Možnost požádat vás, abyste nechali recenzi nebo se zúčastnili průzkumu

(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje
(c) Údaje o profilu
(d) Marketing a komunikace

(a) Plnění smlouvy s vámi
(b) Nutné pro splnění zákonné povinnosti
(c) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (aby jsme mohli aktualizovat naše záznamy a zkoumat, jak zákazníci využívají naše produkty/služby)

Aby jsme vám mohli umožnit účast na losování, soutěži nebo dokončit průzkum

(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje
(c) Údaje o profilu
(d) Údaje o použití
(e) Marketingové a komunikační údaje

(a) Plnění smlouvy s vámi
(b) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (aby jsme mohli zkoumat, jak zákazníci využívají naše produkty/služby, rozvíjet je a také rozvíjet naše podnikání)

Správa a ochrana našeho podnikání a našich webových stránek (včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, reportování a hostování dat) 

(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje
(c) Technické údaje

(a) Nutné pro naše oprávněné zájmy (pro provozování našeho podnikání, poskytování správy a služeb IT, zabezpečení sítě, předcházení podvodům a v souvislosti s reorganizací podniků nebo restrukturalizací skupiny)
(b) Nutné pro splnění zákonné povinnosti

Aby jsme vám mohli poskytovat relevantní obsah a inzerci a měřit nebo pochopit účinnost reklamy, kterou vám nabízíme

(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje
(c) Údaje o profilu
(d) Údaje o použití
(e) Marketingové a komunikační údaje
(f) Technické údaje

Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (aby jsme mohli studovat, jak zákazníci využívají naše produkty/služby, rozvíjet je, rozvíjet naše podnikání a informovat o naší marketingové strategii)

Aby jsme mohli využívat analýzu dat ke zlepšení našich webových stránek, produktů/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a vašeho zážitku

(a) Technické údaje
(b) Údaje o použití

Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (aby jsme mohli definovat typy zákazníků pro naše produkty a služby, udržovat naše webové stránky aktualizované a relevantní, rozvíjet naše podnikání a získávat informace pro naší marketingovou strategii)

Aby jsme vám mohli dávat návrhy a doporučení ohledně zboží nebo služeb, které by vás mohly zajímat

(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje
(c) Technické údaje
(d) Údaje o použití
(e) Údaje o profilu

Nutné pro naše oprávněné zájmy (aby jsme mohli rozvíjet naše produkty/služby a také rozvíjet naše podnikání)

 

Marketing

Snažíme se poskytnout vám volby týkající se určitých použití osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a reklamy. Zřídili jsme následující mechanismy kontroly osobních údajů:

Propagační nabídky od nás

Můžeme použít Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, technické údaje, údaje o použití a údaje o profilu, abychom si vytvořili názor na to, co si myslíme, že byste chtěli nebo potřebovali, nebo co vás může zajímat. Tímto způsobem se rozhodujeme, které produkty, služby a nabídky mohou být pro vás relevantní (nazýváme to marketing).

Marketingovou komunikaci od nás obdržíte, pokud jste od nás požadovali informace nebo si zakoupili zboží nebo služby od nás, nebo jste nám poskytli své údaje, když jste se zúčastnili soutěže nebo jste se zaregistrovali k propagaci, a v žádném těchto případů jste nezakázali zasílání marketingových materiálů.

Marketing třetích stran

Dříve než sdílíme vaše osobní údaje s jakoukoli společností mimo skupinu společností Megger pro marketingové účely, si vyžádáme váš výslovný souhlas.

Odhlášení

Můžete nás nebo třetí strany kdykoli požádat o to, aby vám přestali zasílat marketingové zprávy tak, že nás kontaktujete.

Pokud se odhlásíte ze zasílaní marketingových zpráv, nebude se to týkat osobních údajů, které nám byly poskytnuty v důsledku nákupu produktu/služby, registrace záruky, zkušeností s výrobkem/službou nebo jiných transakcí.

Soubory Cookie

Můžete nastavit, aby váš prohlížeč odmítl všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče, nebo vás upozorňoval, když webové stránky nastavují nebo mají přístup k souborům cookie. Pokud zakážete nebo odmítnete soubory cookie, upozorňujeme vás, že některé části této webové stránky se mohou stát nepřístupnými nebo nebudou fungovat správně. Další informace o souborech cookie, které používáme, naleznete v části.

Změna účelu

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud neuvážíme, že je potřebujeme použít z jiného důvodu a tento důvod je slučitelný s původním účelem. Pokud chcete získat vysvětlení, jak je zpracování nového účelu kompatibilní s původním účelem, kontaktujte nás.

Pokud potřebujeme používat vaše osobní údaje pro nesouvisející účely, upozorníme vás a vysvětlíme vám právní základ, který nám to umožní.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme bez vašeho vědomí nebo souhlasu zpracovat v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to zákon požaduje nebo povoluje.

 

5. Zveřejnění vašich osobních údajů

 

Možná budeme muset sdílet vaše osobní údaje se stranami uvedenými níže pro účely uvedené v tabulce v odstavci 4 výše.

Požadujeme, aby všechny třetí strany respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a aby s nimi zacházely v souladu se zákonem. Nepovolíme poskytovatelům služeb třetích stran, aby používali vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Povolíme jim jen to, aby zpracovávali vaše osobní údaje pro určené účely a v souladu s našimi pokyny.

 

6. Mezinárodní transfery

 

Vaše osobní údaje sdílíme v rámci skupiny Megger Group. To zahrnuje přenos údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EEA).

Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje jsou chráněny. Od všech našich společností v rámci skupiny vyžadujeme, aby dodržovaly při zpracování vašich osobních údajů stejná pravidla.

Vždy, když převedeme vaše osobní údaje mimo EHP, zajistíme, aby jim byla poskytnuta podobná úroveň ochrany tím, že zajistíme, že bude zavedena alespoň jedna z následujících záruk:

Pokud máte zájem o další informace o konkrétním mechanismu, který používáme při převodu vašich osobních údajů z EHP, napište nám, prosím, kontaktujte nás.

 

7. Bezpečnost údajů

 

Zavedli jsme patřičná bezpečnostní opatření, která zabrání tomu, aby byly vaše osobní údaje ztraceny, neoprávněně použity, změněny nebo zveřejněny nebo aby k nim mohlo být neoprávněně přistupováno. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům jen těm zaměstnancům, agentům, dodavatelům a dalším třetím stranám, které je potřebují poznat. Tyto osoby budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze podle našich pokynů a podléhají povinnosti dodržovat mlčenlivost.

Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení ochrany osobních údajů. Budeme vás a jakéhokoli příslušného regulátora informovat o porušení tam, kde to od nás vyžaduje zákon.

 

8. Uchovávání údajů

 

Jak dlouho budete používat mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění účelů, pro něž jsme je shromažďovali, a to i za účelem splnění jakýchkoli právních, účetních nebo zpravodajských požadavků.

K určení příslušné doby uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje a zda tyto cíle můžeme dosáhnout jinými způsoby, a platné právní požadavky.

Ze zákona musíme pro daňové účely uchovávat základní informace o našich zákaznících a dodavatelích (včetně kontaktních údajů, identit, finančních údajů a transakčních údajů) po dobu sedmi let poté, co přestanou být zákazníky.

V některých případech můžete požádat o smazání údajů: další informace naleznete v části Požadavek na vymazání.
Za určitých okolností můžeme pro výzkumné nebo statistické účely vaše osobní údaje anonymizovat (osobní údaje již nebude možné spojit s vámi). V takovém případě můžeme tyto informace používat neomezeně bez dalšího upozornění.

 

9. Vaše zákonná práva

 

Za určitých okolností máte podle zákonů na ochranu osobních údajů práva týkající se vašich osobních údajů.

Máte právo:

Požadovat přístup k vašim osobním údajům (obecně známé jako „žádost subjektu o přístup“). To vám umožní obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a ověřit si, že je zpracováváme legálně.

Požadovat opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožňuje požadovat opravu neúplných nebo nepřesných údajů, které o vás máme, i když možná budeme muset ověřit správnost nových údajů, které nám poskytnete.

Požadovat vymazání vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat o smazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistují žádné důvody pro jejich další zpracovávání. Máte také právo požádat o smazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže), pokud jsme mohli vaše informace zpracovávat protiprávně nebo pokud jsme povinni vymazat vaše osobní údaje v souladu s místními zákony. Upozorňujeme však, že nemusíme vždy vyhovět vaší žádosti o vymazání z konkrétních právních důvodů, které vám budou v případě potřeby oznámeny v okamžiku vašeho požadavku.

Namítat zpracování vašich osobních údajů, kde se spoléháme na oprávněný zájem (nebo na zájem třetích osob), a existuje důvod týkající se vaší konkrétní situace, kvůli kterému chcete namítnout zpracování, protože se dotýká vašich základních práv a svobod. Máte také právo vznést námitky, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování vašich informací, které převyšují vaše práva a svobody.

Požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v následujících situacích: (a) chcete-li, abychom spřesnili vaše údaje; (b) pokud je naše použití údajů nezákonné, ale nechcete, abychom je vymazali; (c) pokud chcete od nás, abychom pro vás uchovávali vaše údaje, abyste mohli vytvořit, uplatnit nebo obhájit právní nároky, a to i tehdy, když my vaše údaje již nepotřebujeme; nebo (d) jste vznesli námitky proti tomu, že používáme vaše údaje, ale my musíme ověřit, zda máme nadřazené oprávněné důvody k jejich použití.

Požadovat převod vašich osobních údajů na vás nebo na třetí stranu. Poskytneme Vám nebo třetí osobě, kterou jste si vybrali, vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k použití kterých jste původně poskytli souhlas nebo kde jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.

Kdykoli odvolat souhlas, kde se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. To však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného dříve, než odvoláte svůj souhlas. Pokud svůj souhlas odvoláte, možná nebudeme schopni poskytnout vám určité produkty nebo služby. Poradíme vám, pokud tomu tak je v době, kdy odvoláte svůj souhlas.
Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás na výše uvedené adrese určené pro ochranu osobních údajů nebo nám napište na adresu Meggerdataprivacy@megger.com.

Obvykle se nevyžaduje žádný poplatek

Nebudete muset zaplatit poplatek za přístup k vašim osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli jiných práv). Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo nepřiměřená. Případně můžeme za těchto okolností odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Co bychom od vás mohli potřebovat

Možná bude zapotřebí vyžádat si od vás konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo k výkonu jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou zveřejněny žádné osobě, která nemá právo ji obdržet. Můžeme vás také kontaktovat a požádat o další informace týkající se vaší žádosti pro urychlení naší odpovědi.

Časový limit pro odpověď

Snažíme se reagovat na všechny legitimní požadavky do jednoho měsíce. Občas to může trvat déle než měsíc, pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste zaslali několik žádostí. V takovém případě vás budeme informovat o průběhu.

 

10. Slovníček pojmů

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Legitimní zájem znamená zájem našeho podniku o vedení a řízení našeho podnikání tak, aby nám umožnilo poskytnout vám nejlepší službu/produkt a nejlepší a nejbezpečnější zkušenost. Před zpracováním vašich osobních údajů pro naše oprávněné zájmy vždy zvážíme a vyvážíme jakýkoliv potenciální dopad (pozitivní i negativní) na vás a vaše práva. Nepoužijeme vaše osobní údaje k činnostem, kde naše zájmy převyšují dopad na vás (pokud nemáme váš souhlas, nebo to od nás zákon vyžaduje nebo nám to zákon povoluje). Další informace o tom, jak hodnotíme naše oprávněné zájmy vůči jakémukoli potenciálnímu vlivu na vás ohledně konkrétních aktivit, získáte když nás kontaktujete.

Plnění smlouvy znamená zpracování vašich údajů tam, kde je to nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jste stranou, nebo pro provedení kroků na základě vaší žádosti před uzavřením takové smlouvy.

Dodržování zákonných nebo regulatorních povinností znamená zpracování vašich osobních údajů tam, kde je to nezbytné pro splnění našich zákonných nebo regulačních povinností.

TŘETÍ STRANY

Interní třetí strany

Ostatní společnosti ve skupině Megger, které působí jako společní správci nebo zpracovatelé a mají celosvětovou základnu a poskytují služby správy IT a systému a podávají zprávy vedení.

Externí třetí strany

 • Poskytovatelé služeb působí jako zpracovatelé, kteří poskytují Megger Group služby správy IT a systému.
 • Profesní poradci jednající jako zpracovatelé nebo společní kontroloři včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťoven, kteří poskytují poradenské, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby.
 • Celní orgány, regulátoři a další orgány jednající jako zpracovatelé nebo společní kontroloři, kteří vyžadují oznamování zpracovatelských činností za určitých okolností.
 • Dodavatelé třetích stran, kteří mohou dodávat zboží a/nebo služby společnosti Megger (které mohou být součástí produktů nebo služeb, které vám dodáváme).