Menu
Products
Kabelová měřící technika

Kabelová měřící technika

Lokalizácia porúch a diagnostika káblov

Testovanie káblov predstavuje významnú súčasť životnostného cyklu energetických káblových vedení a konzistentný plán profylaktickej údržby, analýzy parametrov a reportingu môžu výrazne zlepšiť ukazovatele spolahlivosti prevádzkovateľa energetickej siete. Megger ponúka prístrojové riešenia na testovanie káblov v nasledujúcich kategóriach. Lokalizácia porúch na kábloch. Zariadenia na rýchlu, presnú a bezpečnú lokalizáciu porúch na kábloch, ktoré vám umožnia minimalizovať čas nedodávky elektrickej energie. Majte k dispozícii všetky informácie o vašich kábloch, ktoré potrebujete na správne rozhodnutia pri manažovaní káblovej siete v priebehu jej životnosti. Káblové meracie vozidlá. Majte všetky potrebná zariadenia a nástroje pre lokalizáciu porúch a testovanie káblov vždz poruke k rýchlemu nasadeniu v kompletne vybavenom meracom vozidle ušitom na mieru vašim potrebám. Telekom/Dátové siete. Zabezpečte pomocou vhodnej meracej techniky spoľahivé fungovanie telekomunikačných a dátových sietí a získajte všetky potrebné informácie o kvalite prenosových ciest.