Menu
Products
Testery vypínačů

Testery vypínačů

Testery vypínačov

Testery vypínačov

Vypínače sú kritickým komponentom z hľadiska garantovania bezpečnej a spoľahlivej prevádzky energetických systémov. Vhodná stratégia údržby, ktorej nedeliteľnou súčasťou je aj meranie a diagnostika vypínačov, je preto v dnešnej dobe pre prevádzkovateľov energetických sietí nevyhnutnosťou. Účinné testovanie vypínačov predpokladá schopnosť porovnávania aktuálnych parametrov s predchádzajúcimi testami a vyžaduje teda štandardizované a spoľahlivé meracie metódy a zariadenia, garantujúce reprodukovateľnosť meraní. Porovnávanie výsledkov v čase dáva pri použití vhodných testovacích zariadení jasnú výpoveď o tom, či je možné vypínač naďalej ponechať v prevádzke, alebo je nutné ho vyradiť, resp. vykonať na ňom údržbu. Tesovanie vypínačov na aktuálnom stupni vývoja predpokladá aj vhodné analytické a reportovacie nástroje na vyhodnotenie meraní a spracovanie protokolov. Zariadenia TM1800, EGIL a softvérový balík CABA Win od spoločnosti Megger sú dnes uznávanými štandardami v oblasti testovania vypínačov.